top of page

HAKKIMIZDA

Av. Cem Türkoğlu
 

Av. Cem Türkoğlu, lisans eğitimini 2011-2015 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. 2016 yılında İstanbul Barosu’na bağlı olarak yasal avukatlık stajını tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Özel Hukuk alanında tamamlamış ve "Ceza Koşulu (Cezai Şart)" başlıklı tezini başarıyla savunmuştur.  2016-2020 yılları arasında yurt içi ve yurt dışında iştirakleri bulunan ve tüketici elektroniği, beyaz eşya, enerji, tekstil, savunma sanayi, gayrimenkul alanlarında faaliyet gösteren bir şirkette, hukukun birçok dalına ilişkin genel kurumsal danışmanlık, sözleşmeler hukuku ile dava ve uyuşmazlık çözümü alanlarında çalışmıştır. 2020 yılında Türkoğlu Avukatlık Bürosu’nu kurmuş olup; gerçek ve tüzel kişi müvekkillerine, doğmuş ve/veya doğması muhtemel anlaşmazlıkları ile hukuki risklerini tespit ederek önleyici tedbirlerin alınmasına ve uyuşmazlık çözüm sürecinin en doğru şekilde yönetilmesine dair danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Av. Cem Türkoğlu, başta Sözleşmeler Hukuku, Şirketler ve Ticaret Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Tüketici Hukuku, İş Hukuku alanları olmak üzere hukukun pek çok alanında deneyim sahibidir. 2016 yılından beri İstanbul Barosuna kayıtlı olup, ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.
 

Email : info@cemturkoglu.av.tr

bottom of page