top of page
Image by Debby Hudson

Türkoğlu Hukuk Bürosu

Türkoğlu Hukuk Bürosu, 2020 yılında, İstanbul’da Av. Cem Türkoğlu tarafından kurulmuştur. Sözleşmeler Hukuku, Ticaret ve Şirketler Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, İş Hukuku, Tüketici Hukuku, Ceza Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Bilişim Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, İdare Hukuku başta olmak üzere birçok disiplin hakkında çözümler üreterek hizmet vermektedir.

Türkoğlu Hukuk Bürosu, genel danışmanlık ile dava ve uyuşmazlık çözümünün yanı sıra gerçek ve tüzel kişi müvekkillerinin, doğmuş ve/veya doğması muhtemel anlaşmazlıklarını, hukuki risklerini tespit ederek önleyici tedbirlerin alınmasının sağlanması ile uyuşmazlık çözüm sürecini en doğru şekilde yönetmelerine dair danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

FAALİYET ALANLARI

SÖZLEŞMELER
HUKUKU VE GENEL KURUMSAL DANIŞMANLIK
TİCARET ve
ŞİRKETLER
HUKUKU
SERMAYE PİYASASI
HUKUKU
DAVA VE UYUŞMAZLIK
ÇÖZÜMÜ
TAHKİM
ENERJİ
HUKUKU
FİKRİ ve
SINAİ MÜLKİYET HUKUKU
KİŞİSEL VERİLERİN 
KORUNMASI
HUKUKU
İŞ
HUKUKU
AİLE ve MİRAS
HUKUKU
TÜKETİCİ
HUKUKU
İDARE ve VERGİ
HUKUKU

YAYINLAR

Daha sonra tekrar deneyin
Yayınlanan yazıları burada göreceksiniz.
iletişim
bottom of page